Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Gebyr og fragtpriser

Alle standardvarer der lagerføres leveres fra dag til dag, så fremt varene ikke er midlertidigt udsolgte. Vort sortiment af standardvarer ses under menupunktet STANDARD PRODUKTER.

Varene faktureres samtidig med at følgesedlerne udskrives. Dvs. alle varer der forlader vort lager er faktureret. Derfor kan det forekomme at man modtager fakturaen før, man rent fysisk modtager varene på sit lager.

Ved køb under 1000,- kr. tillægges ordren et ekspeditionsgebyr på 250,- kr og fragtomkostningerne debiteres iht. nedenstående fragt takster.

Ved køb under 5.000,- kr. debiteres fragtomkostningerne iht. nedenstående fragt takster.

Ved køb over 5.000, kr. leveres fragfrit til Jylland, Fyn, Sjælland og alle brofaste øer.

Alle ovenstående beløbsgrænser er excl. moms og div. afgifter samt klicheomkostninger.

Fragt takster

Pallegods: 301,- kr / palle
½ pallegods: 169,- kr./ ½ palle

Miljøgebyr

Miljøgebyret skal dække de, efterhånden temmelige omfattende omkostninger vi er pålagt ud fra et lovgivningsmæssigt krav og et samfundsansvarligt hensyn.

Vi skal alle yde et bidrag for at værne om vores miljø og dette vil vi i Norlip meget gerne tage del i. Derfor bruges hvert år mange ressourcer på at være så skånsom som mulig med de miljøbelastninger det medfører at drive industrivirksomhed.

Omkostningerne er dog steget markant over de sidste 10 år, vi syntes ikke det er rimeligt at skjule sådanne ekstra omkostninger i priserne, men derimod ønsker vi at synliggøre dem som en separat omkostning over for kunderne.

Der er specifikt tale om omkostninger til bl.a.

–  Bortskaffelse af miljøfarligt affald på den korrekte miljørigtige måde

–  Sortering og opbevaring af miljøfarligt affald

–  Håndtering og bortskaffelse af udtjent elektronik

–  Efterlevelse af miljøgodkendelse samt miljølovgivningen

–  Ekstra miljøomkostninger mht. transport- og energiafgifter

Ovennævnte betyder en anselig øget omkostning for Norlip, vi ser os derfor nødsaget til i fremtiden, at få dækket en del af disse omkostninger, således at vi også fremover kan fortsætte kursen med en miljørigtig produktion. Alle faktureringer vil derfor pr. 1. oktober 2012 og fremover være belagt med et miljøgebyr på kr. 25,00 pr. faktura.

Bliv ringet op