Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Bæredygtig plastemballage – hvad skal man vælge?

Der er flere forskellige muligheder og løsninger på, hvorledes vi kan gøre plastemballagen mere bæredygtig.
Vi vil her give 3 forskellige løsninger på dette spørgsmål, hvor vi vurderer både plusser og minusser ved de forskellige løsninger.

De mulige modeller vi her vil beskrive er:

1) Genbrugsplast, at der er anvendes helt eller delvist recirkuleret materiale af typen LDPE

2) Emballage der helt eller delvist er produceret af materialet ”Grøn” LDPE, baseret på sukkerør

3) Emballage produceret af et Bio-plast materialer, og her kan det enten være en majs baseret PLA materiale, eller et på markedet helt nyt bio-plast materiale, baseret på kartofler.

Beskrivelser af de forskellige materialer og deres fordele og ulemper

1) Recirkuleret LDPE materialer ”Genbrugsplast”


Cirkulær økonomi er der meget fokus på i dag, og dette vil der være i stigende grad frem over. Derfor er det også oplagt at anvende recirkuleret materialer i plast emballager. Ved at anvende helt eller delvist recirkuleret materiale i vores plastemballager spare vi på vores ressourcer og sænker det samlede CO2-fodaftryk, emballagen sætter på vores miljø.

Det er forholdsvist billigt at regenerere rest/spildprodukter af plast såfremt, vi har sorteret vores spild/affald godt og grundigt. Derfor er emballager i med helt eller delvist recirkuleret materialer billigere end emballager fremstillet i ”virgin” vare.

Ulempen ved at anvende recirkuleret materiale i emballagen er, at emballagen ikke er egent til direkte kontakt med fødevare. Der kan også være visse svækkelser i styrken af emballagen, og endeligt er folier med recirkuleret materialer i, ikke så optimale at producere med flexo-tryk på. Dette vil selvfølge være en overvejelse, om det signal det sender, at trykket på poserne ikke er 100% optimalt, det skal indikerer, at her er bevidst anvendt recirkuleret materiale, med det formål at gøre emballage mere bæredygtig. Materialet er hverken biologisk nedbrydeligt eller komposterbart. Men det kan recirkuleres og bruges igen og igen.

2) ”Grøn” LDPE materiale ”baseret på sukkerør”

Grøn LDPE er et plast materiale PolyEthylen som ikke adskiller sig fra den almindelige fossile LDPE vi kender så godt, bortset fra at 95% af basisråvaren i dette materiale stammer fra sukkerrør. Ud over at basisråvaren er fra sukkerrør og ikke, som vi i kender det i dag, fra fossil olie, er det helt det samme PE materiale, og er både recirkulerbar og blandbar med alle andre fossile PE typer.

I og med basisråvaren til fremstilling af Grøn PE er sukkerrør, som er dyrket på marken, er materialet også markant CO2-reduceret. Dvs. ved at fremstille emballager i Grøn PE nedsætter vi det CO2 -fodaftryk, disse emballager sætter på miljøet, væsentligt. Grøn LDPE materiale, som i dag kun fremstilles i Brasilien, er forholdsvis dyrt i forhold til almindelig fossil LDPE, og det kan være lidt et problem at det i dag kun fremstilles i Sydamerika.

Emballager fremstillet helt eller delvist af Grøn LDPE er ca. 30-40% dyrere en emballager fremstillet af almindeligt fossilt LDPE. Materialet er lige som de fleste LDPE materialer godkendt til direkte kontakt med fødevarer. Materialet er hverken økologisk nedbrydeligt eller komposterbart. Men det er recirkulerbart og kan genbruges gang på gang.

3) BIO-plast materiale ”baseret på majs eller kartofler”

BIO-plast materialer er et organisk alternativ til PE materialer, og er både biologisk nedbrydelige og komposterbare. Dvs. at disse materialer efterlader over tid ikke ”micro”-plast i vores natur, hvis det er så uheldigt at emballagen havner der. BIO-plast materialer er hovedsageligt fremstillet af organiske materiale som er dyrket på marken. Derfor er materialet også markant CO2-reduceret og afsætter et meget begrænset CO2- fodaftryk på vores miljø.

Vi opererer i dag med to forskellige typer BIO-plast. Et materiale er fremstillet på basis af majs og er af typen PLA. Det andet BIO-plast materiale er fremstillet på basis af kartofler. Kendetegnet for begge materiale typer er, at deres vægtfylde er ca. 50% højere en LDPE. Styrken i disse materialer er rigtig god, og er stort set på højde med LDPE. Vi kan fremstille stort set de samme emballage produkter af BIO-plast materialer, som vi fremstiller af LDPE materialer.

Ulempen ved BIO-plast materialerne er vel, at de er forholdsvis dyre sammenlignet med produkter fremstillet af LDPE. Man skal påregne at et produkt fremstillet i BIO-plast, kontra et produkt der er fremstillet i LDPE, er ca. 3 gange så dyrt. Bio-plast er godkendt til direkte kontakt med fødevare, men BIO-plast kan absorbere fugt helt op til 15%, så det er ikke alle typer fødevarer, dette materiale er egnet til. BIO-plasten kan ikke recirkuleres og har ikke så lang holdbarheds (shelf-life) tid som LDPE.

Spørgsmålet om plastemballage er miljøvenlig eller ej, er langt hen ad vejen et spørgsmål om hvordan vi håndtere vores spild- og affaldsprodukter. Derfor mener vi, at det meget handler om vores adfærd og måske knap så meget om hvorvidt plastmaterialer er godt eller skidt for vores miljø. Vi er af den opfattelse at plast er et rigtigt godt materiale bla. til emballage, da alternativerne er væsentligt mere miljø belastende, og oftest er væsentligt dyrere både at anskaffe, fremstille og opbevare.

Bliv ringet op