Nye plasttyper som f.eks. Metalocene er med til at værne om vores miljø

Vi skal hjælpe med at værne om miljøet, så vi på sigt kan få standset den globale opvarmning.

En af de væsentligste faktorer til den globale opvarming er mennesket udledning (emission) af CO2 til atmosfæren.

Plastik som PE, PP, PET o.l. er alle biprodukter af det fossile brændstof olie, vi henter op fra undergrunden. Derfor har plastik lige som olie også en vis påvirkning af vort globale miljø bl.a. mht. drivhusgassen CO2 og derfor er det vigtigt, at vi alle gør hvad vi kan, for at minimere forbruget af olie og plast, så vi skåner vores miljø mest muligt. Der udvikles hele tiden nye typer plast, hovedsageligt for at bedre styrken i materialet. Dette betyder, at vi i dag kan fremstille plastposer i væsentlig tyndere kvaliteter og alligevel bevarer den store styrke, vi kender fra bl.a. plastikbæreposer. Hvis vi som udgangspunkt går ud fra, at vores plastik emballage bliver sendt til forbrændning efter endt mission og ikke havner i naturen, kan vi opsætte følgende regnestykker mht. CO2 udledning på 3 forskellige plastbæreposer – med samme styrke og samme størrelse. Størrelse af posen er 450×450/50×0,045mm.

Type 1.

En pose som vi almindeligvis kender, er LDPE bærepose i 45my tykkelse.

Type 2.

En pose som er fremstillet af genindvundet plast hovedsagelig LDPE, også kaldet regerat. Typisk er disse poser ikke så stærke som poser fremstillet i A-varer.

Type 3.

En pose som er fremstillet af en af de nye plastik typer Metalocene LLDPE, som kan fremstilles i en kvalitet, der er 35% tyndere og alligevel have samme styrke.

For at fremstille 1 kg plastik råvare LDPE her i Europa, udledes der ca. 2 kg CO2. Oplysningen kommer fra råvareleverandørerne og kan også læses på internettet – webside http://www.carbonoffsetsdaily.com under “Polyethylene’s Carbon Footprint Varies Dramatically”.
For at fremstille 1 kg plastik pose – extrudering-trykning-svejsning – udledes ca. 0,45 kg CO2.
Oplysninger kan udregnes på baggrund af oplysninger i Norlip’s grønne regnskab 2009.
For at genindvende 1 kg plastik til genproduktion af plastikposer udledes ca. 0,25 kg CO2. Disse oplysninger kommer fra råvareleverandørerne.
For at transporterer 1 kg plastemballage udledes 0,15 kg CO2. Dette er udregnet på baggrund af diverse oplysninger fra DSV. På 1 ful-load lastbil kan være ca. 10.000 kg forarbejdet plastemballage.
En diesel lastvogn udleder gennemsnitligt 0,84 kg CO2 pr. kørt km. Hvis vi her i Danmark antager at emballagen i gennemsnit bliver transporteret 100 km fra producent til detailled, så udledes der ca. 5,25 kg CO2 pr. tons plastik emballage, svarende til 5,25 g CO2 pr. kg transporteret plastik emballage.

Regnestykket vil så se således ud for: (vægtfylde for LDPE og LLDPE er 0,93)

Type 1. Vægten på 1000 poser er ((450x(450+50)x0,045))/1000 x 2 x 0,93 = 18,83
Der udledes derfor:
Fremstilling af råvaren/CO2 udledning – 18,83 x 2 = 37,66 kg
Fremstilling af emballagen/CO2 udledning – 18,83 x 0,45 = 8,47 kg
Transport af emballagen/CO2 udledning – 18,83 x 0,00525 = 0,10 kg
Type 1: Total 46,23 kg

Type 2. Vægten på 1000 poser er ((450x(450+50)x0,045))/1000 x 2 x 0,93 = 18,83
Der udledes derfor:
Fremstilling af råvaren/CO2 udledning – 18,83 x 2 = 37,66 kg
Spild ved 1. fremstilling af emballagen/CO2 udledning – 18,83 x 0,45 * 0,40 = 3,40 kg
Transport af emballagen/CO2 udledning – 18,83 x 0,00525 = 0,10 kg
Regenerering af plast/CO2 udledning – 18,83 x 0 ,25 = 4,71 kg
Genfremstilling af emballage/CO2 udledning – 18,83 x 0,45 = 8,47 kg
Type 2: Total 54,34 kg

Type 3. Vægten på 1000 poser er ((450x(450+50)x0,029))/1000 x 2 x 0,93 = 12,14
Der udledes derfor:
Fremstilling af råvaren/CO2 udledning – 12,14 x 2 = 37,66 kg
Fremstilling af emballagen/CO2 udledning – 18,83 x 0,45 = 8,47 kg
Transport af emballagen/CO2 udledning – 18,83 x 0,00525 = 0,10 kg
Type 3: Total 29,80 kg

Af disse udregninger kan man konstatere, at den nye Type 3 Metalocene pose belaster vores miljø, mht til drivhusgassen CO2, med mindre end 50% i forhold til almindelige LDPE poser og med mindre end 80% i forhold til poser som er fremstillet af genindvundet plast, regenerat.