Der forskes og eksperimenteres meget blandt de store producenter af plastikråvarer og der kommer hele tiden nye typer råvarer på markedet

Norlip A/S har en række erklærede målsætninger og en af dem er at drive en innovativ produktionsvirksomhed. Derfor er vi konstant opmærksom på nyheder fra vores leverandører, både fra vores råvareleverandører, men også fra vores maskinleverandører. Vi kører med jævne mellemrum test på nye råvaretyper og ind i mellem konstrueres der folier til specifikke opgaver på basis af et mix af specielle råvarer i samarbejde med vores leverandører.