Grøn LDPE er et plast materiale polyethylen, som ikke adskiller sig fra den almindelige fossile LDPE, vi kender så godt, bortset fra at 95% af basisråvaren i dette materiale stammer fra sukkerrør. I og med basisråvaren til fremstilling af Grøn PE er sukkerrør, som er dyrket på marken er materialet også markant CO2-reduceret. Dvs. ved at fremstille i Grøn PE nedsætter vi det CO2-fodtryk, som disse emballager sætter på vores miljø væsentligt! Materialet er godkendt til direkte kontakt med fødevarer og kan erstatte alle de fossile PE emballager vi leverer i dag!