Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Flexotryk

  • Flexotryk i op til 8 farver.
  • Rastertryk op til 48 linjer/cm.
  • 100% folieindfarvning påtrykt med sleeves.

En moderne maskinpark med det nyeste overvågningsudstyr hjælper vores kvalitetsbevidste personale med at overvåge produktionen. Klicheer monteres i specielle elektroniske monteringsbænke som ses på billed her ved siden af. Vores kreative medarbejdere hjælper med løsninger af trykopgaver og følger opgaverne fra første udkast til færdigt produkt. Mange års erfaring med flexotryk garanterer for kvaliteten, derfor kan vi altid løse de trykopgaver, vi bliver stillet til fuld tilfredshed.

Hvad er Flexotryk?

Flexotryk kaldes også flexografi. Forskellen på flexo og offset er i grove træk maskinens opbygning. Flexografi er blevet en stadig mere betydende del af et moderne produkt, idet emballagen i dag er med til at sælge varen. Flexografi er en højtryksmetode, hvor de trykkende dele er hævet over valsens niveau. Traditionelle flexografiske trykfarver er lavviskøse, dvs. de flyder let. Eksempler på produkter trykt ved flexografi er tapet, etiketter, konvolutter, bølgepap, indpakningspapir, papirsposer, metalfolier og alle former for plastfilm. Flexografi foregår med flydende trykfarve, der tørrer ved fordampning, hvor trykfarven overføres af en trykform af gummi eller elastiske polymerer, hvor billedbærerne er ophøjet i forhold til de ikke-trykgivende områder. Til trykningen bruges traditionelt en klicheplade, også kaldet en Photo Polymer plade. Man kan i dag også anvende en sleeve, som principielt er det samme som en klicheplade, her blot udformet som et rør. Klicheen monteres på en klichevalse. Denne klichevalse modtager farve fra en aniloxvalse (en valse med en masse små fordybnnger) som igen er i kontakt med farvebadet. Klichevalsen afgiver så farven til mediet, ved et let tryk ind mod en modtrykscylinder. Dette er illustreret på nedenstående tegning.

Fig.1

Traditionel kliche

Sleeves kliche

På Norlip A/S fremstiller vi ikke vores klicheer selv. Vi bruger et grafisk firma (repro anstalt), og her har vi et mangeårigt og godt samarbejde med et grafisk firma i beliggende i Rødovre, Jørgen Windelev A/S. I kan læse meget mere om fremstillingen af klicheer på deres hjemmeside www.windelev.dk.

Her nedenfor ses en skitse af vores 8 farvet Flexotrykmaskine. Man kan se her, hvorledes folien køres omkring den store modtrykscylinder. På hver side af modtrykcylindren sider farveværkerne, 4 på hver side. Efter folien kar været rundt om modtrykscylindren, løber den gennem tørretunlen øverst på trykværket. Det er vigtigt, at farven på folien tørre helt, inden den atter spoles op. Til sidst løber folien via en masse valser forbi et optisk kamera der løbende holder øje med om trykket er i focus, for til sidst at blive spolet op i den modsatte ende af modtrykscylindren. Kameraovervågning af trykket i Flexotrykmaskinen under produktion.

Hvad er 300 dpi og billed kvalitet

Et billedes dpi har ikke noget med et billedes kvalitet og egentlige størrelse at gøre. Et billedes dpi er kun et tal der er gemt i filen, og dette tal bruges af fx. word, til at beregne hvor stort billedet skal indsættes for at være 100%. 72 dpi betyder 72 prikker pr. tomme. Dette vil sige at et billede der er 900 pixels (prikker) bred, og forsynet med et præfiks på 72, vil blive indsat i en bredde på (900/72) 12,5 tomme (ca. 31cm).

Ændre man billedets præfiks til 300 dpi, vil det samme billede på 900 pixels i bredden, blive indsat i en bredde på (900/300) 3 tommer (ca. 7,6 cm). At ændre et billedes præfiks fra 72 dpi til 300 dpi, har ikke nogen anden indflydelse på billedet en førnævnte.

1 tomme er ca. lig med 2,54 cm.

Som udgangspunkt kræver trykkerier at billedfiler har minimum 300 pixels pr. tomme, i forhold til den størrelse de skal bruges i. I de fleste tilfælde kan billeder på 300 dpi dog godt tåle en forstørrelse på 40-50%.

Forskellen på dpi og antal rasterlinier

Ved dpi tælles antal pixels pr. tomme på den vandrette linje. Ved rasterlinjer til tryk, tælles disse ved 45 grader, diagonalt i en kvadratcentimeter.

Da diagonalen i en kvadratcentimeter er ca. 1,4 cm, vil fx 60 linjer raster, optalt på den vandrette linje, være lig med (60/1,4*2,54) 109 linjer pr. tomme.

Beregning af mulighed for forstørrelse ved forskellige antal rasterlinjer i forhold til 300 dpi

Til tryk kræves, at der minimum er 4 pixels til dannelse af hver prik i rasteret. (2 pixels vandret og 2 picels lodret).

Med udgangspunkt i ovenstående vil 60 linjers raster kræve minimum (109×2) 218 pixels pr. tomme i billedfilen. Dette betyder at et billede, der er sat til 300 dpi, kan tåle at blive forstørret til (300/218*100) 138%. (De fleste billeder kan dog tåle en yderligere forstørrelse på ca. 20%, før der opstår synlig forringelse af billedet og begyndende pixilering (138%*120/100=166%).

40 linjer raster (40/1,4*2,54*2=145 linjer pr. tomme)

(300/145*100) 207% (248%)

44 linjer raster (44/1,4*5,08=160 linjer pr. tomme)

(300/160*100) 188% (226%)

48 linjer raster (48/1,4*5,08=174 linjer pr. tomme)

(300/174*100) 172% (206%)

52 linjer raster (52/1,4*5,08=189 linjer pr. tomme)

(300/189*100) 159% (191%)

56 linjer raster (56/1,4*5,08=203 linjer pr. tomme)

(300/203*100) 148% (178%)

60 linjer raster (60/1,4*5,08=218 linjer pr. tomme)

(300/218*100) 138% (166%)

64 linjer raster (64/1,4*5,08=232 linjer pr. tomme)

(300/232*100) 129% (155%)

68 linjer raster (68/1,4*5,08=247 linjer pr. tomme)

(300/247*100) 121% (145%)

72 linjer raster (72/1,4*5,08=261 linjer pr. tomme)

(300/261*100) 115% (138%)

Tallet angivet med fed er den størrelse der overholder de optimale krav. Tallet i parentes er angivelse af størrelse tillagt de førnævnte 20%.

Bliv ringet op