Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Extrudering

Grundmaterialet for alle vores produkter bliver fremstillet i extruderingsafdelingen, der årligt “blæser” 3.000 tons folier.
Der findes flere forskellige måder at fremstille plastfolier eller plastfilm på. Det kan f.eks. være cast filmprocessing eller coextrudering (flerlags folier) eller som vi producerer – monolayer extrudering. Både coextrudering og monolayer extrudering er det, man kalder for “blown film processing” eller på godt dansk “blæst folie”.

Procesmetoden kaldes for “blæst folie”, fordi plasten blæses op i en ballon og derefter trækkes den tynd af nogle valser i toppen af extruderen.

Nedenfor på fig. 1 ses i grove træk princippet i en monolayer extrudering. Det er denne metode der anvendes på alle Norlip’s extruderingsanlæg. extru_1En extruder kan i princippet sammenlignes med en avanceret kødhakkemaskine.
Plastgranulaten kommes ned i en tragt, efter den har været gennem et avanceret blandeanlæg. Fra tragten løber råvaren så ned i en lang snekke (en snegl), som presser råvarer materialet frem i snekkehuset. Undervejs gennem snekkehuset opvarmes råvarematerialet til et sted mellem 180º og 220º alt efter, hvilke typer råvaremateriale der extruderes. Når råvarer materialet opnår den optimale temperatur, er materialert flydende som vand, og derfor lader de forskellige komponenter sig mixe sammen til en homogen masse. Til sidst presses denne homogene materialemasse op gennem blæsehovedet på extruderen. Blæsehovedet er i princippet en cyllindrisk jernkerne med en cylindrisk spalteåbning. Se et groft skitseret tværsnit af blæsehovedet nedenfor på fig. 2.

Fig. 1

Fig. 2

Når materialet forlader blæsehjovedet blæses det op i en ballon, i størrelse som den ønskede folie. Hele formningen af den færdige folie sker lige efter materialet har forladt blæsehovedet og ind til det når ud til den ønskede bredde, hvor materialet igen køler så meget ned, at det her får en fast form. Dette er illustreret i fig. 2 med det der kaldes frostlinien (freece line). I samme område (ang. med Z) formes tykkelsen af folien. Dette sker ved at de to øvre valser trækker i ballonen med en bestemt hastighed alt efter den ønskede tykkelse af den færdige folie. For at køle folien så meget ned som overhovedet muligt blæses der nedkølingsluft op omkring ballonen. Ballonen trækkes så højt op som det er muligt (mellem 12 og 15 meter) inden for de fysiske rammer. I dag køler man også folien ned indefra (indvendig køling), således man bedre kan producerer de nye typer af plast der er kommet på markedet.Netop derfor har vi i Norlip valgt at skifte alle vores extruderanlæg ud med nye tidssvarende anlæg.I fig. 3 ses en skitse af en extruder, hvor man kan følge plastmaterialet gennem extruderen, op gennem blæsetårnet og ned igen til opvikleren.

Her er en skitse af et af vores helt nye extruderanlæg.

Fig. 3

Blæsetårnene er forsynet med en række kontroludstyr, der sørger for, at den extruderede folie altid overholder nogle meget fine tolerancer. En meget høj kvalitet på folien er nødvendig, da vore produktionslinjer er meget følsomme overfor udsving i tykkelser, bredder m.v. Ved doseringsanlæg kan vi mixe basisvaren med tilsætningsstoffer alt efter formålet. f.eks. LD/HD/MD/LLD/UV/EVA/farvepigment/de nye typer metallocenefolier og en lang række af forskellige additiver, så folien altid kan skræddersys præcis til formålet.

Bliv ringet op